Công cụ Kiểm tra Tuyến giáp Your.MD

Sức khỏe của quý vị là vấn đề quan trọng đối với chúng tôi. Vậy nên trước khi quý vị bắt đầu, chúng tôi cần chắc chắn rằng quý vị hiểu dịch vụ này có thể giúp ích như thế nào cho quý vị.

Công cụ Kiểm tra Tuyến giáp của chúng tôi có thể cung cấp những thông tin sức khỏe hữu ích được tính toán bởi một “bot” trò chuyện thông minh nhân tạo, dựa trên những dữ liệu đầu vào hạn chế được cung cấp.

Mặc dù bot trò chuyện của chúng tôi nỗ lực đem lại cho quý vị những thông tin tốt nhất có thể về khả năng mắc bệnh suy giáp và/hoặc cường giáp, nhưng chương trình tự động này không thể cân nhắc đến tất cả các yếu tố mà bác sĩ có thể cân nhắc, và cũng không thể xác định được tất cả các bệnh trạng hoặc triệu chứng. Khả năng bị suy giáp và/hoặc cường giáp không có nghĩa là quý vị có mắc/không mắc bất kỳ bệnh trạng nào trong số này, hay quý vị không có bất kỳ bệnh trạng đáng lo ngại nào khác mà bot trò chuyện của chúng tôi không tính toán được do thông tin hạn chế mà nó dùng để tính toán. Không phải lúc nào chúng tôi cũng có thể hiểu những thông tin mà quý vị cung cấp.

Nếu quý vị có nghi ngờ, hoặc nếu các triệu chứng của quý vị trở nên nặng hơn hoặc không cải thiện, hãy luôn đến gặp bác sĩ. Nếu tình trạng của quý vị nghiêm trọng, hãy luôn gọi dịch vụ cấp cứu.

Your.MD không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ quyết định, hành động hay thiếu sót nào của quý vị.

Không thể dùng Công cụ Kiểm tra Tuyến giáp Your.MD để tìm hiểu thông tin về trẻ sơ sinh, trẻ em từ 15 tuổi trở xuống, phụ nữ có thai, người đang điều trị ức chế miễn dịch và những người có bệnh trạng kéo dài.

Để biết thêm thông tin, hãy đọc Điều khoản Dịch vụ của Công cụ Kiểm tra Tuyến giáp Your.MD, phần “Trách nhiệm pháp lý và tuyên bố miễn trừ trách nhiệm bảo đảm của chúng tôi”.

Cập nhật lần cuối: Tháng 4 năm 2020