Chính sách Cookie của Công cụ Kiểm tra Tuyến giáp Your.MD

Tháng 4 năm 2020

Cookie là các tệp nhỏ gồm chữ và số được lưu trữ trên trình duyệt hay ổ cứng của máy tính hoặc thiết bị di động của quý vị, nếu quý vị đồng ý chấp nhận cookie. Cookie chứa những thông tin được chuyển vào ổ cứng của máy tính hoặc thiết bị di động của quý vị. Cookie thu thập thông tin về quý vị, chẳng hạn như lựa chọn ưu tiên, số lần truy cập một website hay thông tin cá nhân của quý vị, ví dụ như địa chỉ e-mail khi tạo hồ sơ. Cookie cho phép website “ghi nhớ” các hành động hoặc lựa chọn ưu tiên của quý vị theo thời gian. Mặc dù bản thân cookie và thông tin chúng truyền đi có thể không tự nhận dạng được một cá thể sống, nhưng chúng có thể thực hiện điều đó khi kết hợp với những thông tin khác mà nhà cung cấp dịch vụ trực tuyến hoặc bên thứ ba nắm giữ.

Có thể phân loại cookie theo thời gian tồn tại, miền thuộc về và chức năng của cookie đó. Xin lưu ý rằng chúng tôi không sử dụng tất cả các loại cookie được mô tả trong danh sách dưới đây. Để biết chúng tôi sử dụng những cookie nào trong danh sách và lý do tại sao, hãy xem phần “Chúng tôi sử dụng những cookie nào và tại sao”.

Xét theo thời gian tồn tại, cookie có thể là:

Cookie phiên, loại này sẽ được xóa đi khi người dùng đóng trình duyệt. Chúng cho phép các nhà điều hành website liên kết các hành động của quý vị trong suốt một phiên trình duyệt đơn nhất để quý vị có thể sử dụng website đó một cách hiệu quả nhất. Do những cookie này thường không được lưu trữ ngoài thời gian một phiên trình duyệt, nên chúng thường được coi là ít xâm phạm quyền riêng tư hơn.

Cookie liên tục, loại này tồn tại trên máy tính hoặc thiết bị di động của người dùng trong một khoảng thời gian định trước. Chúng cho phép website “nhận ra” quý vị khi quý vị quay lại, ghi nhớ các lựa chọn ưu tiên của quý vị và điều chỉnh dịch vụ cho phù hợp với các lựa chọn đó. Các cookie này cũng có thể được dùng để theo dõi hoạt động duyệt web của quý vị trên các website khác nhau và xây dựng hồ sơ chi tiết về hành vi duyệt web của quý vị để thực hiện quảng cáo nhắm mục tiêu. Do vậy, cookie liên tục thường được coi là xâm phạm quyền riêng tư hơn cookie phiên.

Xét theo miền mà cookie thuộc về, có các loại sau:

Cookie bên thứ nhất, loại này được tạo ra bởi máy chủ web của trang đã truy cập và thuộc cùng một miền. Hoạt động này bao gồm việc gán một danh tính duy nhất cho người dùng bằng cách đặt cookie vào trình duyệt và/hoặc ổ cứng của người dùng đó nhằm theo dõi sự di chuyển của họ trên website. Cookie bên thứ nhất thường được các nhà điều hành website sử dụng để thực hiện các mục đích quản lý phiên, cá nhân hóa và nhận dạng. Điều này có nghĩa là những thông tin mà cookie này truyền đi sau đó sẽ được kết hợp với những thông tin cá nhân mà người dùng internet đã cung cấp cho nhà cung cấp dịch vụ trong quá trình bán hàng hoặc hình thức liên hệ khác. Trong những trường hợp này, cookie của quý vị sẽ được truy xuất mỗi lần quý vị truy cập vào website đã tạo ra nó, nhờ vậy quý vị không cần phải nhập lại dữ liệu đăng ký mỗi lần truy cập. Mặc dù cookie đem lại cho quý vị một số lợi ích, nhưng chúng cũng cho phép các nhà cung cấp dịch vụ xây dựng hồ sơ về quý vị, hành vi trực tuyến và sở thích của quý vị.

Cookie bên thứ ba là các cookie được tạo ra bởi các bên không phải là chủ sở hữu của website mà quý vị truy cập. (Ví dụ như khi trang web tham chiếu đến một tệp, chẳng hạn như JavaScript, nằm ngoài miền của nó).

Theo chức năng của cookie:

Cookie thiết yếu. Đây là những cookie cần phải có để website có thể vận hành. Ví dụ, chúng bao gồm các cookie cho phép quý vị đăng nhập vào các vùng an toàn của một website, sử dụng giỏ hàng hoặc tận dụng các dịch vụ thanh toán điện tử.

Cookie phân tích/hiệu suất. Các loại cookie này cho phép nhà cung cấp dịch vụ nhận ra và đếm số lượng khách truy cập, cũng như xem cách khách truy cập di chuyển quanh website đó khi họ đang sử dụng nó. Những cookie này hỗ trợ nhà cung cấp dịch vụ cải thiện cách mà website của họ hoạt động, ví dụ như để giúp người dùng dễ dàng tìm thấy những thứ họ đang tìm kiếm.

Cookie chức năng. Những cookie này được sử dụng để nhận ra quý vị khi quý vị quay lại một website. Chúng cho phép thực hiện việc cá nhân hóa nội dung và nhận ra quý vị cũng như các lựa chọn ưu tiên của quý vị (ví dụ: lựa chọn về ngôn ngữ hoặc khu vực).

Cookie nhắm mục tiêu. Những cookie này ghi lại lượt truy cập của quý vị vào một website, các trang web riêng lẻ đã truy cập và các đường liên kết đã bấm vào. Nếu cookie này được đặt bởi một bên thứ ba (ví dụ: một mạng quảng cáo) đảm nhiệm cả việc giám sát lưu lượng truy cập trên các website khác, thì loại cookie này cũng có thể được sử dụng để theo dõi động thái của người dùng trên các website khác nhau và tạo hồ sơ về hành vi trực tuyến chung của họ. Những thông tin do cookie nhắm mục tiêu thu thập thường được sử dụng để đem lại cho người dùng những quảng cáo trực tuyến hướng mục tiêu.

Chúng tôi sử dụng những cookie phân tích/hiệu suất, cookie phiên và cookie liên tục của bên thứ ba.

Chúng tôi sử dụng dịch vụ của Google, một bên thứ ba giúp chúng tôi thực hiện các phân tích (Google Analytics, sau đây được gọi là “Google Analytics”). Google Analytics là một công cụ giúp chúng tôi biết được cách thức mà khách truy cập tương tác với Công cụ Kiểm tra Tuyến giáp (“Công cụ Kiểm tra Tuyến giáp’’ hoặc “Website”). Google Analytics có thể sử dụng một tập hợp các cookie để thu thập thông tin và báo cáo về số liệu thống kê sử dụng Công cụ Kiểm tra Tuyến giáp mà không xác định danh tính cá nhân của từng khách truy cập. Chúng tôi sử dụng dữ liệu do Google Analytics thu thập để có thể cải thiện chất lượng của Công cụ Kiểm tra Tuyến giáp và để phân tích tình trạng sử dụng Công cụ Kiểm tra Tuyến giáp. Google Analytics xử lý những thông tin mà chúng tôi chia sẻ - cụ thể là những thông tin khác nhau về cách quý vị sử dụng Công cụ Kiểm tra Tuyến giáp bằng ID người dùng duy nhất của riêng họ, nhưng họ cũng được truy cập vào địa chỉ IP của quý vị và bất kỳ dữ liệu nào khác mà họ thu thập được trực tiếp từ quý vị.

Cookie của Google Analytics

Google Analytics chủ yếu sử dụng cookie bên thứ nhất để báo cáo về tương tác của người dùng trên các website, ví dụ: Công cụ Kiểm tra Tuyến giáp của chúng tôi sử dụng Google Analytics. Google Analytics lưu trữ cookie trên máy tính của quý vị để theo dõi cách quý vị sử dụng Công cụ Kiểm tra Tuyến giáp của chúng tôi. Chúng tôi sử dụng cookie để phân tích hoạt động của quý vị nhằm cải thiện Công cụ Kiểm tra Tuyến giáp. Ví dụ: nhờ sử dụng cookie, chúng tôi có thể xem xét các dạng mẫu tổng hợp như số lượng bình quân các lượt kiểm tra triệu chứng chưa hoàn thành. Chúng tôi có thể sử dụng dữ liệu phân tích như vậy để hiểu hơn về cách cải thiện chức năng và trải nghiệm của Công cụ Kiểm tra Tuyến giáp.

Để biết thêm thông tin về Google Analytics và cách họ sử dụng cookie, hãy truy cập https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage.

Quý vị có thể thấy dưới đây là danh sách các cookie của Google Analytics mà chúng tôi sử dụng trên Website của mình:

Tên cookie Mô tả Loại mục đích sử dụng Thời gian hết hạn
NID Cookie NID có chứa một ID duy nhất mà Google sử dụng để ghi nhớ các lựa chọn ưu tiên và thông tin khác của quý vị. Cookie này giúp Google tùy chỉnh quảng cáo trên các sản phẩm của mình, như là Google Search. Lựa chọn ưu tiên 6 tháng
_ga Dùng để phân biệt những người dùng. Phân tích 2 năm
_gid Dùng để phân biệt những người dùng. Phân tích 24 giờ
_gat Dùng để điều tiết tỷ lệ các yêu cầu. Phân tích 1 phút

Các cookie này sẽ không được sử dụng vào bất kỳ mục đích nào khác với mục đích đã nêu ở đây.

Xin lưu ý rằng chúng tôi không hề có quyền kiểm soát đối với cookie bên thứ ba, và do đó, chúng tôi không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ hoạt động xử lý cookie nào của bên thứ ba. Vui lòng truy cập website của Google Analytics để biết thêm thông tin về cookie bên thứ ba, và sử dụng các tùy chọn từ chối có sẵn được giải thích trong Phần “Cách kiểm soát các cookie” dưới đây.

Khoảng thời gian mà một cookie tồn tại trên máy tính hoặc thiết bị di động của quý vị phụ thuộc vào việc đó là cookie “liên tục” hay cookie “phiên”. Cookie phiên tồn tại cho đến khi quý vị ngừng duyệt web, còn cookie liên tục tồn tại cho đến khi chúng hết hạn hoặc bị xóa. Để biết các cookie sẽ tồn tại trong bao lâu trên máy tính của mình, quý vị nên truy cập website của các cookie của bên thứ ba được đề cập trong phần “Chúng tôi sử dụng những cookie nào và tại sao” ở trên. Hãy xem phần dưới đây để biết cách kiểm soát các cookie và những thông tin khác về cách xóa chúng trước khi chúng hết hạn.

Quý vị có thể kiểm soát và quản lý các cookie theo nhiều cách khác nhau. Hầu hết các cookie bên thứ ba có thể bị chặn bằng cách kích hoạt cài đặt trên trình duyệt của quý vị, qua đó quý vị có thể từ chối việc cài đặt tất cả hoặc một số cookie. Tuy nhiên, nếu quý vị sử dụng cài đặt trình duyệt để chặn tất cả các cookie (gồm cả cookie thiết yếu), quý vị có thể sẽ không truy cập được vào toàn bộ hoặc một số phần trong website của chúng tôi. Một số người không muốn cho phép đặt cookie, chính vì vậy nên hầu hết các trình duyệt đều cung cấp cho người dùng khả năng quản lý cookie cho phù hợp với họ. Để biết thêm thông tin về cách sửa đổi cài đặt trình duyệt hoặc cách chặn, quản lý, xóa hoặc lọc cookie, quý vị có thể tham khảo trong tệp trợ giúp của trình duyệt hoặc thông qua các website như: www.aboutcookies.org.

Cách từ chối Google Analytics:

Quý vị có thể chọn từ chối không cho Google Analytics truy cập hoạt động dùng web của mình bằng cách cài đặt tiện ích bổ sung trình duyệt giúp từ chối Google Analytics, tiện ích đó có sẵn tại đây https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Tiện ích bổ sung này ngăn không cho JavaScript của Google Analytics (ga.js, analytics.js và dc.js) đang chạy trên các website được chia sẻ thông tin với Google Analytics về hoạt động truy cập. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=e.

Cách rút lại sự chấp thuận đã đưa ra?

Quý vị sẽ được đề nghị chấp nhận hoặc từ chối cookie khi sử dụng Công cụ Kiểm tra Tuyến giáp. Quý vị có thể chấp nhận hoặc từ chối cookie bằng cách dùng một trong các tùy chọn: Tôi chấp nhận / Tôi từ chối. Xin lưu ý rằng bằng việc rút lại sự chấp thuận, quý vị có thể sẽ không truy cập được toàn bộ hoặc một số phần trong website của chúng tôi.